Информация об организации

Згідно Статуту Основною метою (цілями) діяльності Організації є: задоволення і захист прав (інтересів) членів Організації шляхом провадження статутної та іншої діяльності, сприяння забезпеченню всебічної підтримки жителів кварталу обмеженому вул. Пушкінська, Велика Васильківська та Шевченка (надалі – Квартал), підвищенню ефективності захисту жителів Кварталу, надання безкоштовних юридичних консультацій та персональний супровід жителів Кварталу з будь – яких питань, а також вдосконалення програм розвитку Кварталу.

Основними напрямами діяльності Організації є в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції:
– сприяння створенню реальних механізмів підтримки жителів Кварталу;
– в межах чинного законодавства відстоювання, лобіювання та захист інтересів членів Організації та жителів Кварталу в органах державного управління, місцевого самоврядування, судах, господарських і третейських судах, а також перед іншими юридичними та фізичними особами;
– захист прав та інтересів громадян, які проживають у межах Кварталу;
– співпраця з іншими Організаціями які підтримують статутні цілі Організації для сумісного створення механізмів правового захисту жителів Кварталу;
– захист прав та інтересів членів Організації;
– сприяння створенню умов для формування достатньої нормативної бази в Україні, необхідної для запобігання протиправних дій проти жителів Кварталу;
– організація та участь у національних і міжнародних конференціях, зустрічах з питань, що становить мету та основні напрями діяльності Організації.
– задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.